finansal yönetim

Finans, iş organizasyonunun can damarıdır. İş hedefine ancak etkili bir finans yönetimi yardımıyla ulaşılabilir. Finansın önemini herhangi bir zamanda ve herhangi bir durumda ihmal edemeyiz. Finansal yönetimin önemli hususlarından bazıları şöyledir:

Finansal Planlama

Finansal yönetim işle ilgili finansal gereksinimini belirlemeye yardımcı olur ve finansal planlamaya götürür. Finansal planlama, bir teşebbüsün tanıtımına yardımcı olan iş hedeflerinin önemli bir parçasıdır.

Fonların Edinimi

Finansal yönetim, işle ilgili gerekli finansmanın sağlanmasıdır. Gerekli fonların temin edilmesi, olası finansman kaynağını minimum maliyetle elde edilmesini içeren finansal yönetimin önemli bir bölümünü oluşturur.

Fonların Doğru Kullanımı

Fonların doğru kullanımı ve tahsisi işle ilgili operasyonel verimliliği artırmayı sağlar. Finans yöneticisi fonları doğru kullandığında, sermaye maliyetini düşürebilir ve firmanın değerini artırabilir.

Mali Karar

Mali yönetim, işle ilgili gerekli mali kararları almaya yardımcı olur. Finansal karar, tüm işletme operasyonunu etkileyecektir. Çünkü pazarlama, üretim, personel gibi çeşitli departman fonksiyonlarıyla doğrudan bir ilişkisi vardır.

Kârlılığı Geliştirmek

Kârlılık tamamen fonların etkinliğine ve doğru kullanımına bağlıdır. Mali yönetim, bütçesel kontrol, oran analizi ve maliyet hacmi kar analizi gibi güçlü mali kontrol cihazlarının yardımıyla kârlılık pozisyonunu iyileştirmeye yardımcı olur.

Firmanın Değerini Artırmak

Mali yönetim, yatırımcıların zenginliğini arttırmak açısından çok önemlidir. Herhangi bir ticari meselenin nihai amacı azami kâr elde etmektir. Aynı zamanda yüksek karlılık yatırımcıların yanı sıra ulusun refahının en üst düzeye çıkarılmasına neden olacaktır.

Tasarrufların Desteklenmesi

Tasarruf sadece daha yüksek kazanç ve zenginliğin maksimize edilmesi ile mümkündür. Etkili finansal yönetim, bireysel ve kurumsal tasarrufların teşvik edilmesine ve harekete geçirilmesine yardımcı olur. Günümüz finansal yönetimi, halk arasında ticari finans veya kurumsal finans olarak da bilinir. Ticari veya kurumsal sektörler, finansal yönetim olmadan işlev göremez.

FİNANSAL YÖNETİMİN DİĞER ALANLAR İLE İLİŞKİSİ

Finansal yönetim, personel, pazarlama ve üretim gibi çeşitli fonksiyonel departmanlarla doğrudan ilişkili olan genel yönetimin önemli kısımlarından biridir.

Finansal yönetim, çok boyutlu yaklaşımlarla geniş alanı kapsar.

 1. Finansal Yönetim ve Ekonomi

Mikro ve makro ekonomi gibi ekonomik kavramlar doğrudan finansal yönetim yaklaşımlarıyla uygulanmaktadır. Yatırım kararları, mikro ve makro çevresel faktörler finansal yöneticinin işlevleriyle yakından ilişkilidir. Finansal yönetim aynı zamanda para değeri indirim faktörü, ekonomik sipariş miktarı vb. gibi ekonomik denklemleri de kullanmaktadır. Finansal ekonomi, finansman için muazzam imkânlar ve ekonomik alanlar sağlayan gelişen alanlardan biridir.

 1. Finansal Yönetim ve Muhasebe

Muhasebe kayıtları, işle ilgili finansal bilgileri içerir. Dolayısıyla, finansal yönetim ile muhasebe arasındaki ilişkiyi kolayca anlayabiliriz. Eski dönemlerde hem mali yönetim hem de muhasebe aynı disiplin olarak ele alınmış ve daha sonra yönetim muhasebesi olarak birleşmiştir. Ancak günümüzün finansal yönetimi ve muhasebe disiplini birbirinden ayrı ve birbiriyle ilişkilidir.

 1. Finansal Yönetim veya Matematik

Finansal yönetimin modern yaklaşımları, çok sayıda matematiksel ve istatistiksel araç ve teknikler uygulamıştır. Bunlara ekonometri denir. Mali yönetim alanında matematiksel ve istatistiksel araç ve teknikler olarak, ekonomik sipariş miktarı, indirgeme faktörü, paranın zaman değeri, paranın bugünkü değeri, sermaye maliyeti, sermaye yapısı teorileri, temettü teorileri, oran analizi ve işletme sermayesi analizi kullanılır.

 1. Finansal Yönetim ve Üretim Yönetimi

Üretim yönetimi, çok sayıda paranın kara dönüşmesine yardımcı olan işle ilgili operasyonel bir parçadır. Kâr, üretimin performansına bağlıdır. Üretim bölümü hammadde, makine, ücret, işletme giderleri vb. gerektirdiğinden üretim performansının finansmana ihtiyacı vardır. Bu harcamalar mali departman tarafından kararlaştırılır ve tahmin edilir; finans yöneticisi üretim departmanına uygun finansman tahsis eder. Mali müdür, operasyonel süreç ve finans her üretim faaliyeti için gereklidir.

 1. Finansal Yönetim ve Pazarlama

Üretilen mallar yenilikçi ve modern yaklaşımlarla pazarda satılmaktadır. Bunun için pazarlama bölümünün ihtiyaçlarını karşılamak için finansa ihtiyaç duyulmaktadır. Mali müdür veya finans bölümü, pazarlama departmanına yeterli finansman tahsis etmekle yükümlüdür. Dolayısıyla, pazarlama ve finansal yönetim birbiriyle ilişkilidir ve birbirlerine bağlıdır.

 1. Finansal Yönetim ve İnsan Kaynakları

Finansal yönetim, aynı zamanda yönetimin tüm fonksiyonel alanlarına işgücü sağlayan insan kaynakları departmanı ile ilgilidir. Mali müdür, insan kaynakları departmanına maaş, komisyon, ikramiye, emeklilik ve diğer maddi menfaatler gibi gerekli giderler için finansman kaynaklarını tahsis etmelidir. Dolayısıyla, finansal yönetim doğrudan insan kaynakları yönetimi ile ilgilidir.

FİNANSAL YÖNETİMİN ÖNEMİ

FİNANSAL YÖNETİMİN ÖNEMİ” üzerine bir düşünce

 • 12 Şubat 2018, 14:13
  Kalıcı bağlantı

  Özellikle finansal yönetim konusuna eğilmeniz iyi olmuş. Uzun ve faydalı bir yazı dizisi olacağa benziyor. Devamı da bekliyoruz.

  Cevapla

Hayri TUNÇER için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir